About the database
Contact
Help
På svenska
Swedish Patent Database
 
Search

My List


 

 
 

Search results


PRV
 
Query (Advanced Search)
Show query


Number of results: 177
Results per page:
   
1 EP23156269.5 EP4199519
AVKODINGSAPPARAT FÖR BILDAVKODNING, KODNINGSAPPARAT FÖR BILDKODNING, DATORLÄSBART LAGRINGSMEDIUM OCH APPARAT FÖR SÄNDNING AV DATA FÖR EN BILD
 1. H04N19/11
 2. H04N19/176
 3. H04N19/426
 4. H04N19/463
 1. LG Electronics Inc.
2012-10-16
2 EP22822963.9 EP4210772
LÅDFORMIGT UV-DESINFEKTIONSSYSTEM
 1. A61L2/10
 2. B65D5/00
 1. Saes Getters S.p.A.
2022-11-28
3 EP22215991.5 EP4209510
Anti-PD-L1 antikroppar och deras användning för förbättring av T-cellsfunktion
 1. A61K39/395
 2. A61P35/00
 3. C07K16/28
 1. F. Hoffmann-La Roche AG
2009-12-08
4 EP22200966.4 EP4154802
APPLIKATORER FÖR PÅFÖRANDE AV TRANSKUTANA ANALYTSENSORER
 1. A61B5/00
 2. A61B5/145
 3. A61B5/1473
 4. A61B5/15
 1. Dexcom, Inc.
2018-06-18
5 EP22196446.3 EP4170095
RULLVERKTYG FÖR EN JORDBEARBETNINGSVALS
 1. E01C19/23
 2. E02D17/13
 3. E02D3/026
 4. E02D3/039
 1. Hamm AG
2022-09-20
6 EP22185465.6 EP4169367
HANDLEDD GRÄSKLIPPARE OCH FÖRFARANDE FÖR INSTÄLLNING AV EN HANDLEDD GRÄSKLIPPARES KLIPPHÖJD
 1. A01D101/00
 2. A01D34/74
 1. AL-KO Geräte GmbH
2022-07-18
7 EP22176951.6 EP4101915
Kombinerad anläggning för kryogen separation och förvätskning av metan och koldioxid innefattade i ett flöde av biogas
 1. C10L3/10
 2. F25J3/02
 1. L AIR LIQUIDE, SOCIETE ANONYME POUR L ETUDE ET L EXPLOITATION DES PROCEDES GEORGES CLAUDE
2022-06-02
8 EP22170315.0 EP4060926
ELEKTRONISK ANORDNING OCH FÖRFARANDE FÖR TRÅDLÖS KOMMUNIKATION SAMT LAGRINGSMEDIUM LÄSBART FÖR DATOR
 1. H04L27/26
 2. H04L5/00
 1. Sony Group Corporation
2018-11-16
9 EP22163030.4 EP4060041
HÖGEFFEKTIV RIKTAD IN SITU-PROFILERING AV HELA GENOM
 1. C12N15/10
 2. C12Q1/6804
 3. C12Q1/6841
 4. C40B40/06
 1. Fred Hutchinson Cancer Center
2018-09-25
10 EP22160731.0 EP4030524
SEKUNDÄRT BATTERI FÖR ICKE-VATTENHALTIGT ELEKTROLYT
 1. H01M10/052
 2. H01M10/0525
 3. H01M10/0567
 4. H01M10/0568
 1. Mitsubishi Chemical Corporation
 2. MU Ionic Solutions Corporation
2018-08-07
|<<  1 2 3 4 5  >  >> 

  Green sign indicates Patent in force
 
Index updated: 20240529 Notifications from the Swedish Patent Gazette last updated:  2024-22

 Swedish Patent and Registration Office
PRV - prv.se