About the database
Contact
Help
På svenska
Swedish Patent Database
 
Search

My List


 

 
 

Search results


PRV
 
Query (Advanced Search)
Show query


Number of results: 183
Results per page:
   
1 EP22189432.2 EP4120263
FÖRBÄTTRAD SUBBANDBLOCKBASERAD HARMONISK TRANSPOSITION
 1. G10L19/02
 2. G10L19/022
 3. G10L21/038
 4. G10L21/04
 1. Dolby International AB
2011-01-05
2 EP22150224.8 EP4012928
Metoder, anordningar och system för komprimering och dekomprimering av data baserat på semantiska värden
 1. G06F3/06
 2. H03M7/30
 3. H03M7/48
 1. ZeroPoint Technologies AB
2016-05-20
3 EP21729247.3 EP3980124
EXTRAKT FRÅN PRESSKAKA FRÅN MORINGA-PEREGRINA-FRÖN, FÖRFARANDE FÖR FRAMSTÄLLNING DÄRAV OCH ANVÄNDNING DÄRAV I KOSMETISKA ELLER NUTRIKOSMETISKA KOMPOSITIONER
 1. A23L33/105
 2. A61K36/185
 3. A61K8/9789
 4. A61P17/00
 1. Agence Francaise pour le Développement d Al Ula
2021-05-21
4 EP21728208.6 EP3980123
EXTRAKT FRÅN MORINGA-PEREGRINA-FRÖN RIKT PÅ 2,5 DIFORMYLFURAN, FÖRFARANDE FÖR ATT ERHÅLLA DETSAMMA OCH ANVÄNDNING DÄRAV INOM KOSMETISKA KOMPOSITIONER
 1. A61K36/185
 2. A61K8/49
 3. A61K8/9789
 4. A61P17/00
 1. Agence Francaise pour le Développement d Al Ula
2021-05-21
5 EP21718091.8 EP3917879
FRAMSTÄLLNING AV TVÅDIMENSIONELLT MATERIAL
 1. C01B32/19
 2. C01B32/198
 3. D21D1/20
 4. D21D1/30
 1. 2D FAB AB
2021-04-08
6 EP21713061.6 EP4097293
SEPARERING AV POLYBOMULLBLANDNINGAR
 1. D21B1/04
 2. D21C5/00
 1. Infinited Fiber Company Oy
2021-03-09
7 EP21709362.4 EP4081363
Rakelenhet för ett additivt tillverkningssystem med pulverformigt utgångsmaterial
 1. B05C11/04
 2. B22F10/28
 3. B22F12/67
 4. B29C64/153
 1. ALD Vacuum Technologies GmbH
2021-02-26
8 EP21203730.3 EP3978580
TABILISERADE FLUOROOLEFINKOMPOSITIONER OCH FÖRFARANDE FÖR FRAMSTÄLLNING, FÖRVARING OCH ANVÄNDNING DÄRAV
 1. C09K5/04
 2. C10M171/00
 1. The Chemours Company FC, LLC
2019-04-30
9 EP21196218.8 EP3967132
Förfarande för pålitligt påvisande av den övre kanten hos den främre ytan hos en stapel av en eller flera djurfoderprodukter, från ett uttagningsfordon, samt ett sådant fordon lämpligt för genomförande av detta förfarande
 1. A01F25/20
 2. A01K5/00
 1. Kuhn-Audureau SAS
2021-09-13
10 EP21189588.3 EP3968649
LÄGESBASERAD STYRNING AV UPPSPELNINGSSYSTEM
 1. H04N21/41
 2. H04N21/414
 3. H04N21/422
 4. H04N21/436
 1. Sonos Inc.
2016-04-07
|<<  1 2 3 4 5  >  >> 

  Green sign indicates Patent in force
 
Index updated: 20240715 Notifications from the Swedish Patent Gazette last updated:  2024-29

 



Swedish Patent and Registration Office
PRV - prv.se