About the database
Contact
Help
På svenska
Swedish Patent Database
 
Search

My List


 

 
 

Search results


PRV
 
Query (Advanced Search)
Show query


Number of results: 192
Results per page:
   
31 EP19720945.5 EP3775802
Terahertzbildgenerator i närfält
 1. G01J1/08
 2. G01J1/42
 1. Tihive
2019-03-28
32 EP19720554.5 EP3801999
MOTORDRIVET VERKTYG
 1. B25F3/00
 2. B25F5/00
 1. Atlas Copco Industrial Technique AB
2019-04-26
33 EP19720272.4 EP3776133
SYSTEM OCH FÖRFARANDEN FÖR UTMATNING AV FLERKOMPONENTSMATERIAL
 1. G05D11/13
 1. Nordson Corporation
2019-04-12
34 EP19717849.4 EP3775770
ANORDNING OCH FÖRFARANDE FÖR YTDEFEKTDETEKTION AV EN KABEL
 1. G01B11/02
 2. G01B11/10
 3. G01B11/24
 4. G01B11/245
 1. Maillefer S.A.
2019-04-11
35 EP19716446.0 EP3781540
Förfarande och anläggning för påfyllning av borrhål med löst sprängämne av typen vattenbaserad suspension eller vattengel
 1. C06B21/00
 2. C06B23/00
 3. C06B47/14
 4. F42D1/10
 1. Maxamcorp Holding, S.L.
2019-04-15
36   EP19709974.0 EP3765383
FLUIDUTMATNINGSPISTOL OCH FÖRFARANDE FÖR UTMATNING AV ETT ENKOMPONENTS POLYURETANSKUM
 1. B05B15/63
 2. B65D83/20
 3. B65D83/68
 1. Altachem NV
2019-03-15
37 EP19707050.1 EP3740745
Robot för broms- och fartpedal
 1. B60K26/02
 2. B60T7/12
 3. G01M17/007
 1. Anthony Best Dynamics Ltd
2019-01-15
38 EP19703126.3 EP3756266
TRÅDLÖST EFFEKTÖVERFÖRINGSSYSTEM
 1. H02J50/10
 2. H02J50/60
 3. H02J50/70
 4. H02J50/80
 1. Koninklijke Philips N.V.
2019-02-12
39 EP19306502.6 EP3825956
BEHANDLING AV ETT FORMATTRIBUTS 3D-SIGNAL ÖVER ETT VERKLIGT OBJEKT
 1. G06T5/00
 1. Dassault Systèmes
2019-11-21
40 EP19219831.5 EP3674845
KONTROLLENHET FÖR FÖRARLÖST FORDON SAMT FÖRARLÖST FORDON
 1. B60W50/04
 2. G06F1/28
 3. G06F1/30
 4. G06F11/07
 1. Apollo Intelligent Driving Technology (Beijing) Co., Ltd.
2019-12-27
|<<  <  1 2 3 4 5 6 7 8  >  >> 

  Green sign indicates Patent in force
 
Index updated: 20240715 Notifications from the Swedish Patent Gazette last updated:  2024-29

 Swedish Patent and Registration Office
PRV - prv.se