About the database
Contact
Help
På svenska
Swedish Patent Database
 
Search

My List


 

 
 

Search results


PRV
 
Query (Advanced Search)
Show query


Number of results: 192
Results per page:
   
101 EP17716312.8 EP3440076
HETEROCYKLISKA AMIDER ANVÄNDBARA SOM PROTEINMODULATORER
 1. A61K31/4184
 2. A61P31/08
 3. A61P35/00
 4. A61P37/00
 1. GlaxoSmithKline Intellectual Property Development Limited
2017-04-05
102 EP17714329.4 EP3430649
MULTICELLTRANSISTOR MED GATE-BRYGGA
 1. H01L23/482
 2. H01L29/423
 1. Wolfspeed, Inc.
2017-03-13
103 EP17705084.6 EP3363030
Elektrisk lindning för en torrtransformator och förfarande för framställning av en elektrisk lindning för en torrtransformator
 1. C09D5/24
 2. H01F27/28
 3. H01F27/32
 4. H01F27/36
 1. Siemens Energy Global GmbH & Co. KG
2017-02-09
104 EP17290093.8 EP3429045
SJÄLVFÖRSÖRJANDE KOPPLINGSANORDNING ANPASSAD ATT INGÅ I EN MEKATRONISK STRÖMBRYTARE OCH FÖRFARANDE FÖR STYRNING AV DEN SJÄLVFÖRSÖRJANDE KOPPLINGSANORDNINGEN
 1. H01H33/59
 2. H01H9/54
 3. H02H1/06
 4. H02H3/087
 1. General Electric Technology GmbH
2017-07-11
105 EP17189188.0 EP3279703
Medicinskt behandlingssystem och förfaranden som använder ett flertal vätskeledningar
 1. G01V8/20
 1. DEKA Products Limited Partnership
2011-07-07
106 EP17165083.1 EP3385728
ETT ELEKTRONISKT STYRSYSTEM FÖR FORDONSSÄKERHET
 1. G01R23/10
 2. G01R31/317
 1. Magna Electronics Sweden AB
2017-04-05
107 EP16923153.7 EP3553180
FÖRFARANDE FÖR KONSTRUKTION AV SEKVENSERINGSBIBLIOTEK FÖR EN ENSKILD CELL SAMT ANVÄNDNING DÄRAV
 1. C12N15/10
 2. C12Q1/68
 3. C12Q1/6806
 4. C40B50/06
 1. MGI Tech Co., Ltd.
2016-12-07
108 EP16921281.8 EP3538452
INTEGRERAD FLUIDMODUL OCH PROVANORDNING
 1. A61B10/00
 2. A61B5/15
 3. A61B5/151
 4. A61B5/157
 1. Atomo Diagnostics Limited
2016-11-21
109 EP16921072.1 EP3539715
FLUXFYLLD TRÅD, TILLVERKNINGSFÖRFARANDE FÖR EN SVETSFOG OCH EN SVETSFOG
 1. B23K101/18
 2. B23K103/04
 3. B23K35/02
 4. B23K35/30
 1. Nippon Steel Corporation
2016-11-08
110 EP16838697.7 EP3340968
IMPLANTERBARA NALTREXONTABLETTER
 1. A61K31/485
 2. A61K9/16
 3. A61K9/22
 1. Rusan Pharma Limited
2016-08-23
|<<  <  6 7 8 9 10 11 12 13 14 15  > 

  Green sign indicates Patent in force
 
Index updated: 20240623 Notifications from the Swedish Patent Gazette last updated:  2024-26

 Swedish Patent and Registration Office
PRV - prv.se