About the database
Contact
Help
På svenska
Swedish Patent Database
 
Search

My List


 

 
 

Search results


PRV
 
Query (Advanced Search)
Show query


Number of results: 391
Results per page:
   
1 EP19735319.6 EP3619376
Flytande golvsystem
 1. E04F15/12
 2. E04F15/18
 3. E04F15/20
 1. Low & Bonar Germany GmbH & Co. KG
 2. Low & Bonar B.V.
2019-07-03
2 EP19186348.9 EP3573336
Förfarande och apparatur för kodning av video och apparatur för avkodning av video med beaktande av ordningsföljder för överhoppning och uppdelning
 1. H04N19/105
 2. H04N19/119
 3. H04N19/96
 1. Samsung Electronics Co., Ltd.
2011-01-13
3 EP19175104.9 EP3549632
Multi-lumenkateter med förstärkta flödeskomponenter
 1. A61M25/00
 2. A61M25/14
 1. C.R. Bard, Inc. IP Law Group
2013-05-24
4 EP19169546.9 EP3546464
TILLVERKNING OCH ANVÄNDNING AV KRISTALIN FORM TAU AV RIFAXIMIN SOLVATERAD MED DEGME
 1. C07D498/22
 1. Alfasigma S.p.A.
2015-05-07
5 EP19168383.8 EP3539548
Komposition för att inducera spridning eller ackumulering av regulatoriska celler
 1. A61K35/742
 1. The University of Tokyo
2011-06-03
6 EP19162010.3 EP3543343
Simultan sackarifiering och samfermentering i två steg för att framställa etanol från lignocellulosa
 1. C12P19/02
 2. C12P19/14
 3. C12P7/10
 1. Department of Biotechnology
 2. INDIAN OIL CORPORATION Ltd.
2019-03-11
7 EP19161464.3 EP3517683
Jordkomprimator
 1. E01C19/28
 1. Hamm AG
2018-01-25
8 EP19154265.3 EP3537334
Kamera
 1. G02B5/30
 2. G03B11/00
 3. G03B15/03
 4. G03B17/14
 1. SICK AG
2019-01-29
9 EP18703749.4 EP3474850
Intranasal composition comprising betahistine
 1. A61K31/4402
 2. A61K47/32
 3. A61K9/08
 4. A61P27/16
 1. Otolanum AG
2018-02-02
10 EP18405001.1 EP3364092
Enhet och en metod som kan genomföras med användning av enhet för att fodra ett rör
 1. F16L55/165
 2. F16L55/18
 1. Bodus GmbH
2018-02-20
|<<  1 2 3 4 5  >  >> 

  Green sign indicates Patent in force
 
Index updated: 20200922 Notifications from the Swedish Patent Gazette last updated:  2020-39

 Swedish Patent and Registration Office
PRV - prv.se