About the database
Contact
Help
På svenska
Swedish Patent Database
 
Search

My List


 

 
 

Search results


PRV
 
Query (Advanced Search)
Show query


Number of results: 192
Results per page:
   
1 EP19000341.8 EP3769715
SYSTEM, FÖRFARANDE OCH DATORPROGRAM FÖR PLACERING AV TANDIMPLANTAT
 1. A61C9/00
 1. ACCURATE FIT, S.L.
2019-07-23
2 EP17754296.6 EP3490575
VÄXTEXTRAKT MED HÖG KONCENTRATION AV SAFRANAL, FÖRFARANDE FÖR FRAMSTÄLLNING DÄRAV OCH ANVÄNDNINGAR DÄRAV
 1. A61K36/88
 2. A61K8/97
 3. A61P15/10
 4. A61P25/24
 1. Activ inside
2017-07-28
3 EP20838435.4 EP3886858
Föreningar för behandling av ögonsjukdomar associerade med överdriven vaskularisering
 1. A61K31/4704
 2. A61K38/17
 3. A61K39/395
 4. A61P27/02
 1. Active Biotech AB
2020-12-18
4 EP19152162.4 EP3536146
Hybrid fröpotatis-uppfödning
 1. A01H1/02
 2. A01H5/04
 3. A01H6/82
 1. Agventure B.V.
2010-10-26
5 EP05821259.8 EP1811959
Oftalmiska sammansättningar och metoder för ögonbehandling
 1. A61K31/717
 2. A61K31/728
 3. A61K47/26
 4. A61K9/08
 1. ALLERGAN, INC.
2005-11-14
6   EP19709974.0 EP3765383
FLUIDUTMATNINGSPISTOL OCH FÖRFARANDE FÖR UTMATNING AV ETT ENKOMPONENTS POLYURETANSKUM
 1. B05B15/63
 2. B65D83/20
 3. B65D83/68
 1. Altachem NV
2019-03-15
7 EP16720446.0 EP3292061
MASKIN OCH FÖRFARANDE FÖR FRAMSTÄLLNING AV BOBINER FÖR STRÄCKFILM
 1. B65H19/22
 1. Amut S.p.A.
2016-05-05
8 EP19707050.1 EP3740745
Robot för broms- och fartpedal
 1. B60K26/02
 2. B60T7/12
 3. G01M17/007
 1. Anthony Best Dynamics Ltd
2019-01-15
9 EP19219831.5 EP3674845
KONTROLLENHET FÖR FÖRARLÖST FORDON SAMT FÖRARLÖST FORDON
 1. B60W50/04
 2. G06F1/28
 3. G06F1/30
 4. G06F11/07
 1. Apollo Intelligent Driving Technology (Beijing) Co., Ltd.
2019-12-27
10 EP15826106.5 EP3304998
LATENSREDUCERINGSTEKNIK FÖR RADIOACCESSNÄT
 1. H04L1/00
 2. H04L1/18
 3. H04W72/12
 1. Apple Inc.
2015-12-22
|<<  1 2 3 4 5  >  >> 

  Green sign indicates Patent in force
 
Index updated: 20240623 Notifications from the Swedish Patent Gazette last updated:  2024-26

 Swedish Patent and Registration Office
PRV - prv.se