About the database
Contact
Help
På svenska
Swedish Patent Database
 
Search

My List


 

 
 

Search results


PRV
 
Query (Advanced Search)
Show query


Number of results: 234
Results per page:
   
11 EP22152098.4 EP4044264
Vit ljuskälla och system för vit ljuskälla som använder vit ljuskälla
 1. C09K11/08
 2. F21K99/00
 3. F21S2/00
 4. F21Y113/00
 1. Seoul Semiconductor Co., Ltd.
2012-10-23
12 EP22150169.5 EP4002928
METOD FÖR ATT VÄLJA, UNDER URVALSPERIOD, DELRAM FÖRUTOM DELRAM SOM RELATERAR TILL DELRAM DÄR ÖVERFÖRING HAR UTFÖRTS UNDER AVKÄNNINGSPERIOD I TRÅDLÖST KOMMUNIKATIONSSYSTEM OCH TERMINAL FÖR ANVÄNDNING AV METODEN
 1. H04W56/00
 2. H04W72/02
 3. H04W72/04
 4. H04W74/08
 1. LG Electronics Inc.
2017-04-07
13 EP21790927.4 EP4208309
Förfarande för att förbereda en automatiserad svetsmetod för en svetsprocess och en svetsanordning för att utföra en automatiserad svetsprocess
 1. B23K9/067
 2. B23K9/12
 3. B23K9/173
 1. FRONIUS INTERNATIONAL GmbH
2021-10-18
14 EP21762103.6 EP4188459
SKÅP FÖR DESINFICERING AV KLÄDESPLAGG
 1. A61L2/10
 2. A61L2/24
 1. EVOCA S.p.A.
2021-07-30
15 EP21730143.1 EP4161810
Axel och förfararande för att kompensera en deceleration
 1. B60T1/10
 2. B60T13/58
 3. B60W30/18
 4. B62D63/06
 1. SAF-HOLLAND GmbH
2021-05-27
16 EP21727821.7 EP4153133
INJICERBARA FARMACEUTISKA KOMPOSITIONER OCH ANVÄNDNINGAR DÄRAV
 1. A61K31/422
 2. A61K31/7028
 3. A61K9/00
 4. A61K9/10
 1. Intervet International B.V.
2021-05-19
17 EP21726205.4 EP4153151
LÅNGSAMT LOSSANDE MEDICINSKT PLÅSTER
 1. A61K31/196
 2. A61K47/10
 3. A61K47/14
 4. A61K47/32
 1. Fidia Farmaceutici S.p.A.
2021-05-18
18 EP21721531.8 EP4065304
Svetsförfarande och en svetsanordning för att utföra ett svetsförfarande
 1. B23K9/095
 2. B23K9/12
 1. FRONIUS INTERNATIONAL GmbH
2021-04-28
19 EP21719866.2 EP4045743
CYLINDERLÅS OCH LÅSANORDNING
 1. E05B27/00
 2. E05B35/00
 3. E05B47/00
 1. EVVA Sicherheitstechnologie GmbH
2021-04-12
20 EP21715146.3 EP4093901
Anordning och förfarande för koldioxid- eller kolmonoxid-elektrolys
 1. C25B1/04
 2. C25B1/23
 3. C25B11/031
 4. C25B3/03
 1. Siemens Energy Global GmbH & Co. KG
2021-03-11
|<<  1 2 3 4 5 6  >  >> 

  Green sign indicates Patent in force
 
Index updated: 20240623 Notifications from the Swedish Patent Gazette last updated:  2024-26

 Swedish Patent and Registration Office
PRV - prv.se