Om databasen
Kontakt
Hjälp
In English
Svensk Patentdatabas
 
Sök

Min listaOm e-tjänsten

 
PRV:s e-tjänst Svensk Patentdatabas är en söktjänst som innehåller:
 • Svenska patent
 • Svenska offentliga patentansökningar
 • Europeiska patent (EP-patent) som validerats i Sverige
 • EP-ansökningar som publicerats under §88 PL (Patentlagen)
 • Beviljade EP-patent där Sverige är designerat (sökbara i databasen i sex månader från EPO:s beviljandedatum)
 • Tilläggsskydd och förlängd tilläggsskyddstid för patent
 • Enhetliga patent (Unitary patents)
Patentdatabasen omfattar de uppgifter och dokument från 1885 fram till nu som finns i PRV:s arkiv.
 
För närvarande visas inte patentskrifter i begränsad omfattning för validerade europeiska patent. Dessa kommer inom kort att visas i en kommande uppgradering av databasen.
 
Enhetligt patent (Unitary patent)
 
Om enhetliga patent
Det enhetliga patentsystemet är ett komplement till de nationella patentsystemen. Om EPO har beviljat ett europeiskt patent måste det sedan antingen valideras i Sverige eller få enhetlig verkan för att bli giltigt här. Väljer patenthavaren enhetlig verkan fås ett regionalt skydd i de EU-länder som är anslutna till det enhetliga patentsystemet.
 
Databasen innehåller
Databasen innehåller sökbar fulltext för alla patentdokument samt bibliografiska data, klassuppgifter, statusinformation, uppgifter om avgifter, diarieuppgifter, länk till Aktinsyn och merparten av de kungörelser som publiceras i Svensk Patenttidning. Kungörelser som inte är sökbara är bland annat beslut enligt 72 § patentlagen (PL), enhetliga patent samt patentbegränsning av svenska patent och europeiska patent. För tilläggsskydd till patent är det bara möjligt att söka efter kungörelser om ansökan om tilläggsskydd och meddelade tilläggsskydd.

Svensk Patentdatabas återger innehåll ur PRV:s patentansökningsdiarium och patentregister. Använd uppgifterna med försiktighet och notera att exempelvis sen betalningsinformation från banker och beslut att sen åtgärd ska anses vara gjord i rätt tid (enligt 72 § PL) kan komma att förändra den angivna giltigheten av ett patent på så sätt att ett patent som varit angivet som ej i kraft faktiskt är i kraft.

För material äldre än 1990 kan informationen i vissa fall vara ofullständig och bristfällig. För många äldre ansökningar finns enbart publiceringsnummer, klassuppgifter och de publicerade patentskrifterna tillgängliga. Det sökta resultatet redovisas som en träfflista, varifrån man kan gå till en fullpost.

De ansökningar som blev offentliga 1968-07-01 och som inte senare blev utlagda saknar klassning och är bara sökbara med hjälp av ansökningsnummer (format: ååNNNNN) och text. Ansökningar som blev offentliga mellan 1968-07-01 och 1971-01-01 och som inte blev utlagda går inte att söka i Svensk Patentdatabas, men uppgifter om dem finns i Svensk Patenttidning.

Svensk Patentdatabas ska återge innehållet i PRV:s offentliga registerinformation korrekt. I enstaka fall förekommer avvikelser. Anledningen till detta är att Svensk Patentdatabas visar information från PRV:s tidigare system där informationen är bristfällig. Om du upptäcker något fel är vi tacksamma om du gör en felrapport.
 
Databasen uppdateras
Databasen uppdateras varje natt. Sökning sker i material som fanns tillgängligt i PRV:s system med ett dygns förskjutning. De uppgifter som rör kungörelser i Svensk Patenttidning uppdateras en gång per vecka i samband med att en ny Svensk Patenttidning ges ut (tisdagar). Observera att de ansökningar som blir offentliga samma dag som tidningen ges ut (tisdagar) blir först sökbara och visas i Svensk Patentdatabas på torsdagen. Övriga kungörelser visas samma dag som tidningen ges ut.
Vid fullpostläge hämtas uppgifterna i realtid.
 
Om sökningar
Du kan, med hjälp av ett fliksystem, välja olika typer av sökningar:

 • "Enkel sökning" ger dig möjlighet att söka på ord, nummer eller en kombination av dessa.
 • "Avancerad sökning" ger dig möjlighet att kombinera olika sökkriterier och söka mer specifikt.
 • "Klassökning" möjliggör teknikområdessökning.
 • "Tilläggsskyddssökning" ger möjlighet att söka bland ansökningar om tilläggsskydd, beviljade tilläggsskydd och förlängd tilläggsskyddstid för patent.
Sökresultat
En sökning resulterar i en träfflista där vissa uppgifter är klickbara och leder till en fullpost. Träfflistan kan sorteras om genom att klicka rubriken för de olika kolumnerna. De delar av träfflistan som innehåller fler begrepp (klasser, sökande) sorteras efter första klass/sökande. Via fullposten har man tillgång till ytterligare informationssidor och e-tjänster som t.ex. Aktinsyn och Elektronisk betalning.
 
Systemkrav
E-tjänsten kräver att webbläsaren har JavaScript påslaget. Om du använder Internet Explorer som webbläsare behöver du använda kompabilitetsläget i IE11 för att kunna nyttja tjänsten i sin helhet.