Om databasen
Kontakt
Hjälp
In English
Svensk Patentdatabas
 
Sök

Min lista


Här kan du söka bland svenska patent, offentliga patentansökningar, europeiska patent (EP-patent) som validerats i Sverige och europeiska patent med enhetlig verkan (enhetliga patent). Mer information finns i Om databasen.
 
 

Sök i patentdatabasen


PRV
 

 
I Tilläggsskydd (SPC) kan du söka beviljade tilläggsskydd, ansökningar om tilläggsskydd eller uppgifter om förlängd tilläggsskyddstid för patent.
 
Fälten är sammanbundna med ett logiskt "OCH". Söktips
 
 
Ansökningsnummer tilläggsskydd:
 
Grundpatentets nummer:
 
Aktiv substans/godkänd produkt:
 
Sökande/
Innehavare:
 
Godkännandenummer
(första godkännande SE/EES):
 
Giltighetstid
(fr.o.m. - t.o.m.):
 -
 
 
Typ av kungörelse:
 
Publicerad i Svensk Patenttidning:
År: Nr:    - År: Nr:
 
Sökindex uppdaterat: 20240418 Senast inlagda kungörelser i Svensk Patenttidning: 2024-16

 Patent- och registreringsverket
PRV - prv.se