Om databasen
Kontakt
Hjälp
In English
Svensk Patentdatabas
 
Sök

Min lista


Här kan du söka bland svenska patent, offentliga patentansökningar, europeiska patent (EP-patent) som validerats i Sverige och europeiska patent med enhetlig verkan (enhetliga patent). Mer information finns i Om databasen.
 
 

Sök i patentdatabasen


PRV
 

 
I Klassökning kan du göra en specificerad sökning inom teknikområden med klassuppgifter från olika patentklassystem. Söktips
 
 
 
 
 Fälten för klassuppgifter är sammanbundna med ett logiskt "ELLER".
 
 IPC (samtliga  versioner):
 
 IPC Aktuell version:
 
 IPC1-IPC7:
 
 CPC:
 
 DPK (tysk klass):
 
 
 
och (AND)
 
Sök i all text:
 
Sök bara i titel
 
Ansökningsnummer/
publiceringsnummer:
 
Datum (fr.o.m - t.o.m):
 -
 
Prioritetsnummer:
 
Sökande/innehavare:
 
Uppfinnare:
 
Ombud:
 
Ort/postnummer:
 
 
Tilläggsval vid ortsökning:
 
 
Typ av kungörelse:
 
Publicerad i Svensk Patenttidning:
År: Nr:    - År: Nr:
 
 
Patentstatus:
Alla patentansökningar och patent     Enbart patent i kraft
 
Typ av ansökan/patent:
Alla
SE
EP
 
Sökindex uppdaterat: 20240529 Senast inlagda kungörelser i Svensk Patenttidning: 2024-22

 Patent- och registreringsverket
PRV - prv.se