About the database
Contact
Help
In English
Swedish Patent Database
 
Search

My List


 

 
 

Search results


PRV
 
Query (Advanced Search)
Show query


Number of results: 234
Results per page:
   
101 EP16200211.7 EP3327453
FÖRFARANDE FÖR ATT LOKALISERA ETT FEL I ETT KRAFTÖVERFÖRINGSSYSTEM
 1. G01R31/08
 1. General Electric Technology GmbH
2016-11-23
102 EP15782151.3 EP3200829
Förfarande för konjugerande av en polypeptid
 1. A61K47/50
 1. Medimmune, LLC
2015-10-01
103 EP15766047.3 EP3347711
Förfarande och apparat för att detektera partiklar
 1. G01N15/02
 2. G01N15/10
 3. G01N15/14
 4. G01N21/45
 1. Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e.V.
2015-09-07
104 EP15718906.9 EP3137619
Förfarande för enzymatisk hydrolys av material som innefattar lignocellulosa med tillsättande av syre
 1. C12P19/02
 2. C12P19/14
 3. C13K1/02
 4. C13K13/00
 1. Versalis S.p.A.
2015-04-29
105 EP15701558.7 EP3092589
Förfarande för bearbetning av molekylära avbildningsdata och motsvarande dataserver
 1. G06T7/33
 2. G06T7/90
 3. G16B45/00
 4. G16B50/30
 1. Aliri France
2015-01-09
106 EP13757994.2 EP2822618
Förfylld spruta med utlösningskraftegenskap
 1. A61M5/20
 2. A61M5/32
 3. A61M5/50
 1. Antares Pharma, Inc.
2013-03-05
107 EP20734109.0 EP3980595
GEMENSAM UPPARBETNING AV LIGNOCELLULOSISKT RÅMATERIAL OCH CELLULOSAHALTIG LIGNINFRI PRODUKT
 1. C08L97/00
 2. D21C1/00
 3. D21C3/00
 4. D21C9/00
 1. LENZING AKTIENGESELLSCHAFT
2020-05-29
108 EP19937882.9 EP3989491
GENERERINGSANORDNING, GENERERINGSMETOD OCH GENERERINGSPROGRAM
 1. G06F21/55
 2. G06N20/00
 3. H04L9/40
 1. NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE CORPORATION
2019-07-17
109 EP18214942.7 EP3489432
GOLVBELÄGGNING MED EN KÄRNA AV MINERALMATERIAL
 1. B32B13/04
 2. B32B19/04
 3. E04C2/04
 4. E04C2/26
 1. Scholz, Karl-Heinz Peter
2005-05-21
110 EP20216149.3 EP3837949
Gräsklippare
 1. A01D34/00
 2. A01D34/412
 3. A01D34/63
 4. A01D34/68
 1. Robert Bosch GmbH
2020-12-21
|<<  <  6 7 8 9 10 11 12 13 14 15  >  >> 

  Green sign indicates Patent in force
 
Index updated: 20240715 Notifications from the Swedish Patent Gazette last updated:  2024-29

 Swedish Patent and Registration Office
PRV - prv.se