About the database
Contact
Help
In English
Swedish Patent Database
 
Search

My List


 

 
 

Search results


PRV
 
Query (Advanced Search)
Show query


Number of results: 234
Results per page:
   
1 EP21167794.3 EP3920471
TILLVERKNINGSFÖRFARANDEN OCH -ARTIKLAR FÖR ATT HYSA EN SÄKERHETSKRITISK APPLIKATION PÅ EN OKONTROLLERAD DATABEHANDLINGSANORDNING
 1. G06F11/07
 2. G06F8/656
 3. G06F9/445
 4. G16H40/40
 1. Abbott Diabetes Care, Inc.
2010-09-07
2 EP20150903.1 EP3848546
EN DÖRRSTÄNGNINGSANORDNING
 1. E05F1/10
 2. E05F15/603
 3. E05F3/22
 1. Abloy Oy
2020-01-09
3 EP21705413.9 EP4110839
KOMPOSITIONER AV OMÄTTAT POLYESTERHARTS OCH FÖRFARANDEN FÖR DERAS FRAMSTÄLLNING
 1. C08F283/01
 2. C08G63/676
 3. C08L67/06
 4. C09D167/06
 1. ACR III B.V.
2021-02-24
4 EP15807916.0 EP3256125
DOSERINGSREGIM FÖR PONESIMOD, EN SELEKTIV S1P1-RECEPTORANTAGONIST
 1. A61K31/426
 2. A61P1/00
 3. A61P1/04
 4. A61P11/02
 1. Actelion Pharmaceuticals Ltd
2015-12-10
5 EP18918142.3 EP3790652
FÖRBÄTTRA VÄTNINGSSAMMANSÄTTNING
 1. A01N25/00
 2. A01N25/30
 3. C08K5/05
 4. C09K23/38
 1. Advanced Wetting Technologies Pty Ltd
2018-07-17
6 EP18166225.5 EP3406251
PURUVATKINASAKTIVATORER FÖR ANVÄNDNING VID TERAPI
 1. A61K31/4965
 2. A61K31/497
 3. A61P7/06
 1. Agios Pharmaceuticals, Inc.
2012-05-03
7 EP18759340.5 EP3679728
HÖGTALARE MED VÅGFRONTSFORMANDE ANORDNING
 1. H04R1/34
 2. H04R1/40
 3. H04R9/04
 1. Alcons Audio B.V.
2018-09-03
8 EP17878604.2 EP3551189
ALPRAZOLAM FÖR ANVÄNDNING VID BEHANDLING AV EPILEPSI
 1. A61K31/5517
 2. A61K31/573
 3. A61K9/00
 4. A61P25/08
 1. Alexza Pharmaceuticals, Inc.
2017-12-08
9 EP15701558.7 EP3092589
Förfarande för bearbetning av molekylära avbildningsdata och motsvarande dataserver
 1. G06T7/33
 2. G06T7/90
 3. G16B45/00
 4. G16B50/30
 1. Aliri France
2015-01-09
10 EP19382692.2 EP3772276
INSEKTSUPPFÖDNINGSLÅDA
 1. A01K67/033
 1. Alternative Gene Expressions, S.L.
2019-08-06
|<<  1 2 3 4 5  >  >> 

  Green sign indicates Patent in force
 
Index updated: 20240623 Notifications from the Swedish Patent Gazette last updated:  2024-25

 Swedish Patent and Registration Office
PRV - prv.se