PRV:s e-tjänst för utgivningsbevis


Välkommen till PRV:s e-tjänst för utgivningsbevisHär kan du:

 • förnya ditt utgivningsbevis elektroniskt
  Ett utgivningsbevis gäller i tio år. Innan giltighetstiden löper ut måste det förnyas för att inte förfalla. Du som är ägare av utgivningsbevis kan här lämna in en elektronisk ansökan om förnyelse. Du kan lägga till utgivningsbevis för olika ägare i samma betalning.

 • söka information (kungörelser) om utgivningsbevis
  - som förfaller inom ett år om de inte förnyas
  Du kan söka bland de utgivningsbevis som för närvarande är möjliga att förnya. En ansökan om förnyelse kan göras tidigast ett år innan utgivningsbeviset förfaller och senast på utgivningsbevisets sista giltighetsdag.

  - som har förfallit under den senaste tvåårsperioden
  Har en ansökan om förnyelse inte inkommit till oss senast på förfallodagen, har vi skyldighet att fatta beslut om att utgivningsbeviset ska anses vara förfallet. Beslutet om att utgivningsbeviset har förfallit återfinns här under två år från det beviset förföll och beslut är fattat.

Under "Om e-tjänsten" i vänstermenyn finns all information om tjänsten och om betalning.Nästa