PRV
PRV - Anförda dokument
In English
Hjälp

Här kan du ladda hem pdf-versioner av de skrifter som du har fått anförda i din PCT/ITS-rapport eller i ditt tekniska föreläggande. Ditt ansökningsnummer och lösenord hittar du på ett separat informationsblad som bifogas rapporten.

För att öppna ett dokument, klicka på länken till dokumentet i den lista som visas efter inloggning. Vill du ladda hem dokumentet högerklickar du på länken och väljer "Spara mål som...".

Om något dokument saknas eller är felaktigt, klicka på länken Skapa felrapport. Ange vad som saknas/är felaktigt i meddelandefönstret, så får du dokumentet skickat till den e-postadress du uppger.