PRV
Aktinsyn
In English
Sök akt

Ansökningsnummer
(t.ex. 0201879-4):


 
Aktuppgifter

Ansökningsnummer:
0900565-3

Titel:
Anordning för jordning

Sökande/innehavare:
Fredrik Dahl
Havås 2
432 91 Varberg
SEDatum
Beskrivning
Doknr
Välj dokument Antal sidor
2009-04-27 Faxad besk, pkrav, sam och ritn 1-2 8
2009-04-27 Kvitto från kassan 1-3 1
2009-04-27 Övrigt internt dokument 1-4 1
2009-04-28 Ansökningshandling 2-1 2
2009-04-28 Beskrivning 2-2 4
2009-04-28 Patentkrav 2-3 2
2009-04-28 Sammandrag 2-4 1
2009-04-28 Faststallt sammandrag 2-4 1
2009-04-28 Ritningar 2-5 1
2009-04-28 Fullmakt 2-6 1
2009-04-29 Klassningslapp för huvudklassaren 3-1 1
2009-05-08 Meddelande om fastställd ingivningsdag 4-1 1
2009-05-08 Meddelande om fastställd ingivningsdag 10-1 2
2009-05-12 Formellt föreläggande (1 mån. frist) 5-1 2
2009-06-01 Kvitto från kassan (pat.ans.avg / kravavg.) 6-1 2
2009-10-20 Tekniskt föreläggande (4 mån. frist) 7-1 6
2010-02-19 Svaromål 8-1 5
2010-02-19 Patentkrav 8-2 2
2010-02-23 Svaromål 9-1 5
2010-02-23 Patentkrav 9-2 2
2010-06-01 Tekniskt föreläggande (4 mån. frist) 11-1 3
2010-06-16 Svaromål 13-1 1
2010-06-16 Patentkrav 13-2 2
2010-06-21 Tjänsteanteckningar 14-1 1
2010-06-22 Skrift 15-1 1
2010-06-22 Patentkrav 15-2 2
2010-06-24 Slutföreläggande 16-1 3
2010-07-06 Bekräftelse av kontrollhandlingar 17-1 1
2010-07-06 Beskrivning 17-2 3
2010-07-06 Patentkrav 17-3 2
2010-07-06 Beskrivning 17-4 4
2010-07-06 Patentkrav 17-5 2
2010-07-06 Sammandrag 17-6 1
2010-07-06 Ritningar 17-7 1
2010-07-13 Underrättelse 19§ PL 19-1 2
2010-07-21 Kvitto från kassan 20-1 2
2010-09-03 Information om patentmeddelande 21-1 1
2011-03-14 A1 skrift från BNS 22-1 9
2011-03-14 C2 skrift från BNS 23-1 8
Markera/avmarkera samtliga dokument