Tidningsregistret


Här söker du i registret över registrerade tidningar.

Registret innehåller alla i Sverige registrerade utgivningsbevis för periodiska skrifter (tidningar).*

Välj mellan att söka på titel eller utgivningsbevisnummer

Titel 
Utgivningsbevisnummer 
   

Registret uppdateras en gång i veckan. 
Hittar du inte det du söker?

Titel
Du behöver inte ange en exakt titel.
Väljer du att söka på titeln "börsen" visas samtliga titlar som innehåller ordet "börsen". Om en exakt träff finns visas den överst i träfflistan. Du kan även säka på en bokstav (t.ex. G) eller en siffra (t.ex. 3). Träfflistan visar de titlar där vald bokstav eller siffra förekommer.

Utgivningsbevisnummer
Alla registrerade tidningar har ett utgivningsbevisnummer som är specifikt för varje tidning. Idag finns ca. 6 600 gällande utgivningsbevis. Den första registrerade tidningen har
utgivningsbevisnummer 1.

*En periodisk skrift är någon form av tryckt skrift som har en bestämd titel och ges ut minst fyra gånger per år enligt utgivningsplan.

Lämna gärna synpunkter
via e-post: kundsupport@prv.se eller telefonnummer: 08-782 28 00