About the database
Contact
Help
In English
Swedish Patent Database
 
Search

My List


 

 
 

Search results


PRV
 
Query (Advanced Search)
Show query


Number of results: 137
Results per page:
   
1 EP23163170.6 EP4219406
Positivt elektrodaktivt material samt sekundärt litiumbatteri som innefattar detta
 1. C01G53/00
 2. H01M4/525
 1. ECOPRO BM CO., LTD.
2021-07-01
2 EP22798307.9 EP4238313
FÖRFARANDE, ANORDNING OCH SYSTEM FÖR ÖVERVAKNING AV FÖRGÄNGLIGA PRODUKTER
 1. H04L67/12
 2. H04Q9/00
 1. Berlinger & Co. AG
2022-10-03
3 EP22751897.4 EP4175620
Kompositioner, förfaranden och system för administrering av aerosolläkemedel
 1. A61K9/00
 1. AstraZeneca Pharmaceuticals LP
2022-07-08
4 EP22736235.7 EP4188491
Torrpulverläkemedelsinhalator
 1. A61M15/00
 1. Norton (Waterford) Limited
2022-06-22
5 EP22211524.8 EP4166116
Ventil och knäledsprotes med en sådan ventil
 1. A61F2/64
 1. Ottobock SE & Co. KGaA
2019-05-14
6 EP22208114.3 EP4183737
FÖRFARANDE FÖR HANTERING AV STÖRNINGAR I INDUSTRITRUCKAR
 1. B66F17/00
 2. B66F9/06
 1. Jungheinrich Aktiengesellschaft
2022-11-17
7 EP22195676.6 EP4130525
KOLSSYRAMASKIN OCH EN GASBEHÅLLARE FÖR EN KOLSYRAMASKIN
 1. B01F23/00
 2. F16K1/02
 3. F17C1/00
 1. SodaStream Industries Ltd.
2020-01-01
8 EP22165700.0 EP4070729
Skärmar för en medicinsk anordning
 1. A61B5/145
 2. G16H20/17
 1. Abbott Diabetes Care, Inc.
2010-08-30
9 EP22159278.5 EP4050034
CD3-BINDANDE ANTIKROPPAR
 1. A61K39/395
 2. A61P35/00
 3. C07K16/28
 1. TeneoOne, Inc.
2017-06-20
10 EP22156479.2 EP4046958
TRUCK MED REGISTRERINGSANORDNINGAR PÅ GAFFELPINNAR
 1. B66F9/06
 2. B66F9/075
 3. G05D1/02
 1. Jungheinrich Aktiengesellschaft
2022-02-14
|<<  1 2 3 4 5  >  >> 

  Green sign indicates Patent in force
 
Index updated: 20240715 Notifications from the Swedish Patent Gazette last updated:  2024-29

 Swedish Patent and Registration Office
PRV - prv.se