About the database
Contact
Help
In English
Swedish Patent Database
 
Search

My List


 

 
 

Search results


PRV
 
Query (Advanced Search)
Show query


Number of results: 136
Results per page:
   
1 EP22214715.9 EP4178110
EFFEKTIV FILTRERING MED EN KOMPLEX MODULERAD FILTERBANK
 1. G10L19/02
 2. H03H17/02
 1. Dolby International AB
2006-09-01
2 EP22211196.5 EP4164182
KANALMAPPNING OCH MULTIPLEXERING FÖR MULTIMEDIAUTSÄNDNINGSTJÄNSTER FÖR MULTICAST
 1. H04H20/67
 2. H04L12/18
 3. H04W4/12
 4. H04W72/30
 1. BlackBerry Limited
2008-01-15
3 EP22209107.6 EP4159205
NY FARMACEUTISK SAMMANSÄTTNING
 1. A61K9/20
 2. A61K9/28
 1. NOVARTIS AG
2011-12-20
4 EP22206216.8 EP4270826
SYSTEM OCH METODER FÖR SNABB INHÄMTNING AV EN PRIMÄR SYNKRONISERINGSSIGNAL FÖR NYA 5G-RADIONÄT
 1. H04J11/00
 1. PCTEL, Inc.
2022-11-08
5 EP22190487.3 EP4137826
SYSTEM OCH METODER FÖR HÖG IMPEDANSFELDETEKTERING I ELEKTRISKA DISTRIBUTIONSSYSTEM
 1. G01R31/08
 2. G01R31/52
 1. General Electric Technology GmbH
2022-08-16
6 EP22181184.7 EP4113052
MÅLSÖKNINGSANORDNING FÖR MISSIL
 1. F41G7/00
 2. F41G7/22
 1. THALES
2022-06-27
7 EP22170455.4 EP4089232
RÄLSLIPMASKIN OCH FÖRFARANDE FÖR SLIPNING AV RÄLER HOS ETT SPÅR
 1. E01B31/17
 1. Robel Bahnbaumaschinen GmbH
2022-04-28
8 EP21809892.9 EP4177480
OMVANDLINGSANORDNING, BROMSSYSTEM OCH SPÅRFORDON
 1. F15B13/02
 2. F16K11/00
 1. Meishan CRRC Brake Science & Technology Co., Ltd.
2021-10-25
9 EP21754026.9 EP4063103
SEKUNDÄRBATTERITRYCKSÄTTNINGSANORDNING OCH -TRYCKSÄTTNINGSFÖRFARANDE
 1. B29C33/30
 2. B29C43/18
 3. B29C43/32
 4. B29C65/00
 1. LG Energy Solution Ltd.
2021-02-05
10 EP21749214.9 EP4189193
PANEL OCH BELÄGGNING
 1. E04F15/02
 2. E04F15/10
 1. I4F LICENSING NV
2021-07-27
|<<  1 2 3 4 5  >  >> 

  Green sign indicates Patent in force
 
Index updated: 20240623 Notifications from the Swedish Patent Gazette last updated:  2024-26

 Swedish Patent and Registration Office
PRV - prv.se