About the database
Contact
Help
In English
Swedish Patent Database
 
Search

My List


 

 
 

Search results


PRV
 
Query (Advanced Search)
Show query


Number of results: 234
Results per page:
   
181 EP15807916.0 EP3256125
DOSERINGSREGIM FÖR PONESIMOD, EN SELEKTIV S1P1-RECEPTORANTAGONIST
 1. A61K31/426
 2. A61P1/00
 3. A61P1/04
 4. A61P11/02
 1. Actelion Pharmaceuticals Ltd
2015-12-10
182 EP15785140.3 EP3212636
Nya pyridinyloxi- och fenyloxi-pyrazolylföreningar
 1. A61K31/4155
 2. A61P13/12
 3. A61P9/00
 4. C07D231/18
 1. F. Hoffmann-La Roche AG
2015-10-28
183 EP15782151.3 EP3200829
Förfarande för konjugerande av en polypeptid
 1. A61K47/50
 1. Medimmune, LLC
2015-10-01
184 EP15766047.3 EP3347711
Förfarande och apparat för att detektera partiklar
 1. G01N15/02
 2. G01N15/10
 3. G01N15/14
 4. G01N21/45
 1. Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e.V.
2015-09-07
185 EP15753625.1 EP3328762
Referenserad inmatning av kapslar
 1. B65G47/14
 1. Sidel Participations
2015-07-31
186 EP15741462.4 EP3166550
Kirurgiskt verktyg för okulär vävnadstransplantation
 1. A61F9/00
 1. The United States of America, as represented by the Secretary, Department of Health and Human Services Offi
2015-07-10
187 EP15738925.5 EP3172232
Platsriktad mutagenes av TREM-1-antikroppar för reducerad viskositet
 1. C07K16/28
 1. Novo Nordisk A/S
2015-07-17
188 EP15718906.9 EP3137619
Förfarande för enzymatisk hydrolys av material som innefattar lignocellulosa med tillsättande av syre
 1. C12P19/02
 2. C12P19/14
 3. C13K1/02
 4. C13K13/00
 1. Versalis S.p.A.
2015-04-29
189 EP15701558.7 EP3092589
Förfarande för bearbetning av molekylära avbildningsdata och motsvarande dataserver
 1. G06T7/33
 2. G06T7/90
 3. G16B45/00
 4. G16B50/30
 1. Aliri France
2015-01-09
190 EP15160169.7 EP2995315
Sammansättningar och förfaranden för behandling av blodcancer inriktade på SIRP ALFA-CD47-samverkan
 1. C12Q1/6886
 1. The Hospital For Sick Children
 2. University Health Network
2010-05-14
|<<  <<  <  14 15 16 17 18 19 20 21 22 23  > 

  Green sign indicates Patent in force
 
Index updated: 20240715 Notifications from the Swedish Patent Gazette last updated:  2024-29

 Swedish Patent and Registration Office
PRV - prv.se