About the database
Contact
Help
In English
Swedish Patent Database
 
Search

My List


 

 
 

Search results


PRV
 
Query (Advanced Search)
Show query


Number of results: 234
Results per page:
   
11 SE2130311-0 SE545847
ANODE FABRICATION BY PATTERN LAMINATION
 1. H01M4/04
 2. H01M4/1395
 3. H01M4/62
 4. H01M4/66
 1. SES Holdings Pte. Ltd.
2021-11-16
12 EP22191571.3 EP4113892
ANORDNING SOM ANVÄNDER KANALMULTIPLEXERING I TRÅDLÖS KOMMUNIKATION
 1. H04L1/00
 2. H04L1/18
 3. H04L1/1829
 4. H04L5/00
 1. Wilus Institute of Standards and Technology Inc.
2019-01-14
13 EP21715146.3 EP4093901
Anordning och förfarande för koldioxid- eller kolmonoxid-elektrolys
 1. C25B1/04
 2. C25B1/23
 3. C25B11/031
 4. C25B3/03
 1. Siemens Energy Global GmbH & Co. KG
2021-03-11
14 EP21207152.6 EP3972135
ANORDNING OCH METOD FÖR ATT SÄNDA/MOTTAGA PAKET I MULTIMEDIAKOMMUNIKATIONSSYSTEM
 1. H03M13/11
 2. H03M13/15
 3. H03M13/23
 4. H03M13/27
 1. Samsung Electronics Co., Ltd.
2014-07-18
15 EP21150553.2 EP3848916
Anordning för detektering av riskabelt beteende hos åtminstone en person, motsvarande detekteringsförfarande och detekteringsnätverk
 1. G08B21/04
 1. KXKJM
2021-01-07
16 EP20726140.5 EP3976837
Anordning och metod för kontinuerlig avsvavling av flytande varm metall
 1. C21C1/02
 2. C21C7/00
 3. C21C7/064
 1. Tata Steel Nederland Technology B.V.
2020-05-19
17 EP20706655.6 EP3927499
Anordning och förfarande för centrerad placering av ett arbetsstycke i en chuck
 1. B25J9/16
 2. G05B19/404
 1. Walter Maschinenbau GmbH
2020-02-14
18 EP20169176.3 EP3722830
Anordning för identifiering av en flygmaskinstyp, tillhörande identifikationsförfarande och datorprogram
 1. G01S13/42
 2. G01S13/72
 3. G01S13/86
 4. G01S13/87
 1. Thales
2020-04-10
19 EP19170339.6 EP3725522
ANORDNING OCH FÖRFARANDE FRAMSTÄLLNING AV TREDIMENSIONELLA SCREENTRYCKTA ARBETSSTYCKEN
 1. B41F15/08
 2. B41F15/16
 3. B41F15/18
 4. H05K3/12
 1. Exentis Knowledge GmbH
2019-04-18
20 EP18865126.9 EP3693166
Anordning för tillverkning av en tredimensionell laminatformad artikel och förfarande för tillverkning av en tredimensionella laminatformad artikel
 1. B22F10/28
 2. B22F10/36
 3. B22F10/38
 4. B22F10/50
 1. IHI Corporation
2018-10-04
|<<  1 2 3 4 5 6  >  >> 

  Green sign indicates Patent in force
 
Index updated: 20240715 Notifications from the Swedish Patent Gazette last updated:  2024-29

 Swedish Patent and Registration Office
PRV - prv.se