Svensk Varumärkesdatabas

 
 
 
 
 
 Spara i Min lista
316670
 

 
Text i märket:
 
 
Varumärke:
 
Typ av varumärke:
Figur
 
Beskrivning:
Märket är utfört i röd färg.
 
Wienklass (figurklass):
24.13.04.
 

 
Varu-/tjänsteförteckning:
 
 
Klass
Varor/tjänster
 
 
16
Papper, trycksaker, pappersvaror (skriv- och kontorsmaterial), instruktions- och undervisningsmaterial (ej apparater), trycktyper, klichéer.
 

 
Registrering
 
Status:
Registrerad
 
Giltig t.o.m.:
2026-09-06
 
 
 
 
Varumärkesmyndighet:
 Nationellt varumärke (SE)
 

 
Ansökningsnummer:
1996/00014
Mottagningsdag:
 
 
 
 
Ingivningsdag:
1996-01-02
 
Registreringsnummer:
316670
Registreringsdag:
1996-09-06
 
 
 
 
Dag för laga kraft:
 

 
Färg:
Ja
 
Sökande/innehavare:
SVENSKA FRIMURARE ORDEN, 802001-0784, Nybrokajen 7, 2 tr, 111 48 STOCKHOLM, Sverige
 

 
Diarieuppgifter:
 
 
Datum:
2015-10-15
Bekräftelse sänt
2015-10-15
Förnyelseärende kungjort
2015-09-30
Betalning inkommen
2015-09-30
Förnyelseärende inkommit
2007-04-17
238 Bekräftelse endast förnyelse sänt.
2007-04-17
Förnyelse Registrera
2006-11-17
Komplettering
2006-11-14
Förnyelse inkommen
2006-10-06
228 Upplysning om förnyelse sänt.
1996-09-06
Ansökan registrerad
1996-09-06
Registreringen publicerad
1996-08-12
Komplettering av ansökan
1996-08-02
Förhandsmeddelanden
1996-06-17
Svaromål inkommet
1996-06-07
Anstånd beviljat
1996-06-07
Komplettering av ansökan
1996-05-30
Komplettering av ansökan
1996-05-29
Begäran om anstånd
1996-04-04
Formellt föreläggande (med äventyr)
1996-01-03
Komplettering av ansökan
1996-01-02
Ansökan inkommen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grön symbol - Registrering
Vit symbol - Under handläggning
Svart symbol - Inte gällande